سایت بهترین ابزار


 

کنفسیوس : به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید ، یک شمع روشن کنید.

 

لوئیس لومباردی : بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا .

 

مثل آلمانی : افتادن در گل و لای ننگ نیست. ننگ در این است که آنجا بمانی.

 

فلوبر: خوشبختی یعنی هماهنگی با حوادث روزگار .

 

سارنف : داشتن پشتکار ، تفاوت ظریف بین شکست و کامیابی است.

 

لاوس : وقتی آنچه داریم می بخشیم ، آنچه نیازمند آنیم دریافت خواهیم کرد.

 

ارسطو : عاقل آنچه را که می داند ، نمی گوید ؛ ولی آنچه را که می گوید ، می داند.

 

ابوالعلا : باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن.

 

منتسکیو : انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است.

 

پرمودا باترا : مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر.

 

اپیکور: کسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود ، هیچگاه خوشبخت نخواهد شد.


ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]