سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
تکامل، تغییر در طول زمان است. بر اساس این تعریف گسترده، تکامل را می توان برای انواع تغییراتی که در طول زمان رخ می دهد به کار برد. افزایش ارتفاع کوه ها، منحرف شدن رودها از بسترشان و یا ایجاد گونه های جدید گیاهی و جانوری همگی تکامل محسوب می شوند. برای درک سابقه حیات بر روی زمین، لازم است این که درباره چه نوع تغییراتی در طول زمان صحبت می کنیم را مشخص تر کنیم. به همین دلیل در زمینه تکامل حیات بر روی زمین پای اصطلاح تکامل زیستی (بیولوژیکی) به میان می آید.
تکامل زیستی به تغییراتی که در طول زمان در زندگی موجودات زنده رخ می دهد گفته می شود. درک تکامل زیستی -چگونه و چرا موجودات زنده در طول زمان تغییر می کنند- ما را قادر به درک تاریخ حیات بر روی می سازد.
کلید درک تکامل زیستی در مفهومی به نام اصلاح تبار نهفته است. در موجودات زنده، صفات از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شود. فرزندان مجموعه ای از نقشه های ژنتیکی را از پدر و مادر خود به ارث می برند. اما این نقشه ها هرگز دقیقاً از یک نسل به نسل دیگر کپی نمی شود. با گذر هر نسل تغییرات کوچکی رخ می دهد و همین طور که این تغییرات انباشته می شوند موجودات زنده در طول زمان بیشتر و بیشتر تغییر می کنند. اصلاح تبار، موجودات زنده را در طول زمان تغییر شکل می دهد و تکامل زیستی جای خود را باز می کند.
همه موجوات زنده زمین یک جد مشترک دارند. یک مفهوم مهم در رابطه با تکامل بیولوژیکی این است که همه موجودات زنده زمین یک جد مشترک دارند. این به آن معنی است که همه موجودات زنده سیاره ما از یک موجود زنده به وجود آمده اند. دانشمندان تخمین می زنند که این جد مشترک بین 3.5 و 3.8 میلیارد سال پیش زندگی می کرده و تمام موجودات زنده ای که تاکنون ساکن سیاره شده اند را از لحاظ تئوری می توان تا این جد امتداد داد. مفهوم داشتن یک جد مشترک کاملاً قابل توجه است و به این معنی است که همه موجودات زنده از انسان گرفته تا لاک پشت سبز، شامپانزه ها، پروانه ها، چنارها، قارچ ها و نهنگ آبی عموزاده یکدیگرند!
تکامل زیستی در مقیاس های مختلفی رخ می دهد. مقیاس هایی که تکامل رخ می دهد را تقریباًً می توان به دو دسته تقسیم کرد: تکامل زیستی در مقیاس کوچک و تکامل زستی در مقیاس وسیع. تکامل زیستی در مقیاس کوچک، بیشتر به عنوان تکامل ذره ای شناخته شده است. تکامل در مقیاس کوچک، به وجود آمدن تغییرات در ژن ها، در داخل جمعیتی از موجودات زنده، از نسلی به نسل دیگر است.
تکامل زیستی در مقیاس گسترده معمولاً به تغییرات تکاملی عمده و فراتر از گونه ها اشاره دارد و به توالی گونه ها از یک جد مشترک گفته می شود. به عبارتی به منشأ انواع جدیدی از گونه ها اشاره دارد. گونه هایی که از جدی مشترک منشأ گرفته اند که قبلاً وجود داشته و حالا این گونه ها با جد خود متفاوت شده اند. به عنوان مثال هایی در زمینه تکامل بیولوژیکی در مقیاس گسترده می توان به نسل ماهی هایی که از جانوان بی مهره منشأ گرفته اند اشاره کرد. یا می توان از وال ها نام برد که از پستانداران خشکی زی منشأ گرفته اند.


ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]