سایت بهترین ابزار


چکیده :اینترنت به عنوان ابزاری که در هر نقطه از جهان می توان ازطریق به کارگیری آن به منابع کثیری از اطلاعات دسترسی پیدا کرد وسیله ای بسیار مهم برای ترویج فرهنگ در جهان می باشد میتواند نقش اساسی در توسعه فرهنگ در جهان داشته باشد . در این بین نقش اینترنت در شکل گیری فرهنگ صنعتی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشبرد صنعت کشور ها غیر قابل انکار است .اینترنت ازطریق فراهم کردن فضای رقابتی جهانی زمینه را برای شکل گیری خلاقیت ، فعالیت در سطح جهانی تقویت فرهنگ کار و ارتقای کیفی محصولات سازمان ها و توجه بیشتری به علمی شدن فرآیند کار و توسعه مشتری مداری می شود . همچنین اینترنت با کاهش قیمت تمام شده محصولات موجب کاهش هزینه های تولید شده و هزینه های خرید مصرف کننده را کاهش داده و از این طریق در شکل گیری فرهنگ صنعتی در مخاطب موثر می باشد . به این ترتیب می توان این نتیجه را گرفت که در صورت فراگیر شدن کاربرد اینترنت فرهنگ صنعتی در کاربران اینترنت توسعه یافته و به تبع آن توسعه یافتگی صنعتی حاصل می شود . کشور های اسلامی نیز که در حال حاضر بیش از هر چیز نیازمند پشتوانه های علمی ، فنی ، اقتصادی و صنعتی در توسعه فرهنگ اسلامی می باشند ، از این طریق قابلیت توسعه فرهنگ صنعتی و به تبع آن توسعه صنعتی کسب خواهند نمود .در این مقاله ضمن بررسی آماری وضعیت کابرد اینترنت در کشور های صنعتی و کشور های اسلامی و مقایسه این دو با هم به بررسی نقش اینترنت در شکل گیری فرهنگ صنعتی در کشور های اسلمی می پردازیم . واژگان کلیدی : اینترنت ، فرهنگ صنعتی ، رقابت جهانی ، مشتری گرایی ، قیمت تمام شده ، آموزش الکترونیکی مقدمهانسان برای تامین احتیاجات خود ، به یک سری ابزار و وسائل نیاز دارد . وسائل در هر عصر و زمانی فرق می کند چون وسائل در ابتکار خود بشر است دین به وسیله (البته مشروع ) کاری ندارد . دین هدف را معین می کند و راه رسیدن به هدف را ، اما تعیین وسیله ی تامین احتیاجات بر عهده ی عقل است . عقل کار خودش را به تدریج تکمیل می کند و هر روز وسیله بهتری انتخاب می کند و بشر به حکم قانون اتم و اکمل ( به قول علامه طباطبایی) می خواهد از هر راه که ساده تر و کم خرج تر باشد به هدف خود برسد . در جایی که احتیاج انسان به وسیله عوض می شود یعنی وسیله ای که امروز مورد احتیاج است فردا که تکمیل شد دیگر مورد احتیاج واقع نمی شود ، باید تقاضای زمان تغییر کند . اگر وسیله ای پیدا شود ، آن وسیله را می توان برای هدف های مشروع و نامشروع استخدام کرد و اگر کسی در مورد وسائلی که انسان را به هدف های صحیحش نزدیک می کند بگوید نه ، من نمی خواهم از این وسائل استفاده کنم و آن وقت کسی که دنبال هدف های نامشروع می رود از همین وسائل استفاده کند ، و این که دنبال هدف های مشروع می رود از این وسائل استفاده نکند چنین شخصی محکوم به شکست است در رابطه با این موضوع قرآن نیز بر ضرورت وسیله جویی توسط مومین تاکید کرده است آنجا که می گوید : ((یا ایها الذین امنوا اتقواالله وابتغواالیه الوسیله... )) ای کسانی که ایمان آوردید با وسائلی که خودش در عالم مقرر کرده خود را به فیض رحمت و نعمت او برسانید . مطلبی که باید در ذهن ما جایگزین گردد ، این است که توسل به وسائل و سباب عادی برای رسیدن به مقاصد زندگی ، با توکل و توحید افعالی منافات ندارد . خداوند حکیم زندگی در این عالم را بر اساس نظام سببی و مسببی قرار داده و وسایل را قرار داده و دستور داده انسان با توسل به وسائل به سوی مقاصد خویش برود . در این سنت الهی انبیا و غیر انبیا یکسانند و راه زندگی طبیعی همین است .جا نمایی و ارتقای موقعیت کشور ها در سطح بین المللی ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با شدت و قابلیت های علمی و فنی کشورها و به کارگیری اصل وسیله جویی در سطح کلان داشته و امکانات و اعتبار بین المللی کشور ها بر اساس معیار های تلفیقی اخلاقی و مادی آنها رقم زده می شود ، اقتدار و امنیت ملی ، سهم جهانی در اشتغال مولد و موثر ، ارتقای سهم جهانی در تولید علم و فناوری ، ارتقای سهم جهانی در درآمد و ثروت جهانی عوامل اساسی رتبه بندی کشور ها در ارزش و اعتبار ملی آنهاست . در این میان گزینش ملی علم و فناوری و توسعه صنایع یک کشور درجه قابلیت مدیریتی و فرهنگی یک ملت را نشان می دهد . کشوری از میان هزاران شقوق علم و فناوری ، ساده ترین ، بی ارزش ترین و غیر مولد ترین را برمی گزیند و کشوری در اثر رشد فرهنگ علمی و صنعتی انتخاب اصلح نموده و باصرفه ترین و مهمترین و موثرترین راه ها را بر می گزیند . این کشور قادر است در مدت کوتاهی جایگاه خود را در سطح جهانی ارتقا بخشد و از زیر سلطه ابر قدرت ها خارج شود و به آزادی و اختیار حقیقی دست یابد ولی در کشور ها با با بینش و آگاهی ضعیف هرگونه استقلال سیاسی نسبی می تواند مواجه با شکست گردد مادامی که پشتوانه اقتصادی و علمی قوی نداشته باشد .اینترنت به عنوان یکی از مهمترین ابزار های جستجو ارتباط در سطح جهانی با وجود موتور های عظیم جستجو کار را برای یافتن بهترین اطلاعات در کمترین زمان ممکن را آسان کرده است واز آنجا که توسعه فرهنگ دینی بیش از هرچیز تابع جستجوی فردی برای یافتن حقایق می باشد برای توسعه فرهنگ اسلامی نیاز به بهره گیری از اینترنت به عنوان یکی از ابزار های مهم که قابلیت جستجوی فردی را دارا می باشد احساس می شود . اما در این بین ، کشور های اسلامی از وضعیت مناسبی در به کارگیری این رسانه برخوردار نیستند . همچنین کشور های اسلامی برای توسعه ی اندیشه های جهان شمول و الهی خویش نیازمند پشتوانه قوی اقتصادی و حمایت از یکدیگر در سطح جهانی می باشند و در این راه رقابت با کشور های صنعتی که بیشترین تولید کنندگان فرهنگ و دارای قوی ترین پشتوانه های علمی و اقتصادی هستند امری اجتناب ناپذیر است این مهم نیازمند توسعه فرهنگ صنعتی به عنوان زیر ساخت فرهنگی توسعه علمی و صنعتی برای رقابت باکشور های صنعتی در بلند مدت می باشد . اینترنت به عنوان رسانه ای که می تواند ارتباطات را به خوبی و آسانی بین این کشور ها برقرار نماید یکی از رسانه های مهمی است که نیاز به توجه بیشتر مسولین اجرایی کشور های اسلامی نسبت به توسعه آن به منظور توسعه فرهنگ صنعتی تا شکل گیی پشتوانه های اقتصادی توسعه فرهنگ اسلامی احساس می شود . در این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم فرهنگ صنعتی و چالش های شکل گیری این فرهنگ در کشور های اسلامی که مانع از توسعه فرهنگ صنعتی در این کشور ها و به تبع آن عدم کاربرد تکنولوژی های نوین و بخصوص کاربرد اینترنت در کشور های اسلامی می پردازیم و سپس به بیان فرصت های ناشی از کاربرد اینترنت در کشور های اسلامی می پردازیم .

ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]