سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

 

دیگر نوشته هایم به درد نمی خورند ...

بوی کهنه گی میدهند ...

مشتی حرفهای تکراری و احساسی ...

کلمات دیگر به زبان نمی آیند ...

امشب آمده ام با چشمهایم برایتان سخن بگویم ...

راستی همیشه دلم میخواست بدانم ...

لحظه های بی من ، برایت چطور میگذرد ...

منکه مانده ام چگونه فراموشت کنم ...

سالهاست ...

منو فراموشی سر تو جنگ داریم ...

مهربانم ...!

کاش می دانستی چقدر دردناک است،

شنیدن جمله ی: «برایم دعا کنید  ...

دریافتم ...

کسی که میگوید برایم دعا کنین ...

از همه جا کم آورده است  ...

صبرش تمام شده است ...

خدایا آمده ام بگویم کم آورده ام ...

خدایا ...

میشود این بار تو برایم دعا کنی ...

خدایا دلم بودن میخواهد ...

بودن های جدید و ناب ...

تجربه های جدید و پر استرس ...

گاهی به مرگ فکر میکنم ...

به قول فروغ ...با خود میگویم ...

چقدر حیف است که من می میرم و ...

غواصی در عمق اقیانوس ها را تجربه نمی کنم ...

می میرم...

 و حداقل یکبار زمین را از روی کره ماه نمی بینم!!

دلم می خواست ...

جاهای ترسناک جهان را می دیدم ...

دلم می خواست ...

یکبار هم که شده از ارتفاعی بلند پرواز می کردم ...

دلم می خواست های من زیاداند٬

بلنداند٫

طولانی اند٫

اما مهم ترین دلم می خواست های من این است که:

انسان باشم٬ انسان بمانم!

خدایا ...

چقدر وقت کم است تا وقت دارم باید مهر بورزم ...

وقت کم است باید خوب باشم ...

مهربان باشم ...

خدایا ....

دلم بهانه‌گیر شده ...

دلم ...

زندگی می‌خواهد ...

سفر می‌خواهد ...

هوای تازه می‌خواهد ....

اما نه ...!!!

هیچکدام از اینها را نمی‌خواهم ...

خوب که می اندیشم ...

باز میبینم که ...

دلم فقط تو را می‌خواهد.....دیگر نمی نویسَمَت ؛...

هر کس به چشم هایم نگاه کند ؛

تو را خواهد خواند . . .

:: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞::


عشق اول هیچ وقت فراموش نمیشه

چون اولین حسه كه تنهاییتو پر كرده

چون قلبت اولین تلنگر رو خورده

مثه روز اول مدرسه ...

هیچ كس اولین روز مدرسشو فراموش نمیكنه


:: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞::آدم خوب قصه های من

دلتنگت شده ام
حجمش را میخواهی بدانی؟!؟
خدا را تصور کن......!


:: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞::ميدانم روز مرگم

غمگين خواهى بود!
نه براى من
من كه مدت هاست رفته ام...
براى خودت!
ديگر كسي نيست
كه با تمام وجود
تو را دوست بدارد
ديگر كسي نيست
كه بي محلى هايت را
طاقت بياورد.
ديگر كسي نيست
كه براى ديدن لبخند زيبايت
دنيا را به رقص بياورد
ديگر كسى نيست
كه خدايش باشى
كه پرستش ات كند
غمگين ميشوى
نه براى من
براى خودت!
كه جز دفتر شعرهايم
در ياد هيچكس ماندگار نخواهى بود
كه آرام آرام
فراموش خواهى شد...

  :: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞::


ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﺁﺳﺂﻥ ﻧـﯿــﺴــﺖ
ﺍﺳـﻢ " ﺍﺣـﺴﺎﺳـﺖ " ﺭﺍ ﺑـﮕـﺬﺍﺭﻧـﺪ ،
"
ﺗـﺠـــﺮﺑـﻪ " !


:: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞::

نسل ما...

با "نوشتن از تو" بیشتر عشقبازی کرد تا "خود تو" ...


:: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞::ﻣﺮﺩﻫﺎﯼ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺭﺍ ﻋﺮﺽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﺍﻭﻝ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﺎ ﺯﻥ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺧﻮﺏ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ
ﺍﻣﺎ ﺷﻤﺎﻫﺎ
ﺁﻥ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺻﻔﺘﻬﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﺮﺽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻣﮑﺎﺭﻭ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ، ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﮑﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ
ﺳﺮﺍﻍ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺵ ﻫﺎ ﺑﺮﻭﯾﺪ
ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻭ ﮔﺮﯾﺰ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻭ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﻢ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻣﺎﺩﻩ
ﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﮐﻪ ﺁﺭﺍﻣﻨﺪ ، ﻣﻈﻠﻮﻣﻨﺪ
ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯿﻨﺪ ، ﺩﻝ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ
ﺭﻭﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪ
ﻭ ﺣﯿﻠﻪ ﺗﺎﻥ ﺷﮑﺎﺭﺷﺎﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
ﻧﺎﺑﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻧﻤﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ ﺍﻣﺎ
ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺭﻧﮕﺶ ، ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﯾﺶ ، ﻧﺎﺏ ﺑﻮﺩﻧﺶ
ﻋﻮﺽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﺰﯾﺰ
ﺣﯿﻠﻪ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ
"
ﺑﺎ ﺷﺮﻑ "
ﺧﺮﺝ ﮐﻨﯿﺪ

ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]