سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
1-مهم ترین کاری که شما می توانید بکنید در شست و شوی ماشین هست که بهتر است آب را بیهوده باز نگذاریم و ماشینمان را با آب شرب نشویم.2-دومین کاری که می توانیم کنیم صرفه جوی در آبیاری باغچه است که بهتراست تا جای ممکن از آب شرب استفاده نکنیم و صبح زود یا شب آب یاری کنیم که تبخیر آب کم باشد.3-حمام کردن با دوش باز متاسفانه از عادت های مد مردم ماست در موقع لیف زدن یا زدن ریش تا جایممکن آب را ببندید.4-مسوازدن و وضو گرفتن هر دوی این ها را می توان با یک لیوان آب انجام داد پس شیر آب را باز لطفا باز نگاه ندارید.5- شستن ظروف با شیرباز کار بد خوانوم های خانه دار یا کسایی که ظرف می شورن هست . شما برایصرفه جویی آب این است که موقعه شست و شو اگر به آب نیاز نیست آب را بیهوده باز گها ندارید.______________________________________________

ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]