سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

 

میزبان

دیدار

تاریخ

زمان

 

هفته اول

 

ریو,برزیل

برزیل – ایران

آمریکا – ایران

آرژانتین - ایران

27خرداد

29خرداد

30خرداد

21:40

00:45

4:00

 

هفته دوم

 

بلگراد,صربستان

ایران – بلغارستان

ایران – برزیل

ایران - صربستان

3تیر

4تیر

5تیر

18:30

18:30

21:30

 

هفته سوم

 

تهران , ایران

ایران - صربستان

ایران – ایتالیا

ایران – آرژانتین

11تیر

12تیر

13تیر

21:00

21:00

21:00

      



ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]